Material

På de finskspråkiga sidorna hittar du material med Läslov-kampanjens visuella utseende och instruktioner om hur det ska användas. En del av materialet finns på svenska.

Materialet får användas fritt för kommunikation som stöder kampanjen. Det kompletteras under hösten 2024.

Höstlovet firas i skolorna under veckorna 42 och 43, exakt datum varierar mellan olika kommuner och skolor. Kommunikationen kring kampanjen inleds i början av oktober.

Frågor om hur materialet får användas:

Kampanjmaterial